pirmdiena, 2022. gada 8. augusts

Aktualitātes augusta mēnesī

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums un temats 

29.07.-31.08.

Novadpētniecības izstāde

“Mirklis”

Izstāde veltīta Grāveru pamatskolas atmiņai

08.08.-22.08.

Literatūras izstāde

“Iepazīsti neparastus notikumus un varoņus!”

Angļu rakstniecei Enidai Blaitonai — 125

20.08.-02.09.

Literatūras izstāde

“Katrai dienai savs brīnums. Tāpēc pieņem svētību, strādā un radi savus mazos mākslas darbus jau šodien! Rīt tev taps dāvāts vēl”

Brazīliešu rakstniekam Paulu Koelju — 70

19.08.-04.09.

Literatūras izstāde

“Nav uz zemes tik tumšas vietas, kur nedzimtu kāda gaiša, skaista doma”

Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam — 145

19.08.

plkst.1200

 

Pasākums

„Anneles istabiņa” – lasīšanai, rotaļām un atpūtai

Grāveru pamatskolas atmiņai veltīta izstāde “Mirklis”

 


Izšūto gleznu izstāde