trešdiena, 2022. gada 30. novembris

Projekts "Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāri vietnē blogger.com"

No 2022. gada 21. septembra līdz 30. novembrim Krāslavas novada centrālā bibliotēka BIBLIO projekta ietvaros, sadarbībā ar Data Media Group, Kultūras informācijas sistēmu centru, īstenoja jaunu projekta “Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāri vietnē blogger.com” (atbilstoši modelim, kuru nodrošina Erasmus+ programma). Šī projekta mērķis bija izveidot un izplatīt kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu publicitātes un jaunumu informācijas saziņas vietni - emuāru, nodrošinot tā pieejamību un digitālā tēla popularizāciju atbilstoši sabiedrības interesēm un bibliotekāru izaugsmes spējām.

Pamatojoties uz 2021. gada administratīvi teritoriālo reformu, no 2021. gada 1. jūlija  trīs Aglonas novada pagasti - Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas - tika iekļauti Krāslavas novadā, kā rezultātā minēto pagastu bibliotēkas tika pievienotas Krāslavas novada centrālajai bibliotēkai. 

Katrai Krāslavas novada bibliotēkai, Dagdas bibliotēkai un tās struktūrvienībām ir savs emuārs un bibliotēku speciālistiem ir atbilstošas kompetences to uzturēšanā. Turpretī, iepriekš minēto Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku darbiniekiem nebija pieredzes darbam ar emuāriem. Tāpēc, lai izveidotu vienotu Krāslavas novada bibliotēku informatīvo tīklu, pastāvēja aktuāls jautājums par šo pagastu bibliotēku digitālo tēlu, sabiedrības informēšanas kanālu un bibliotekāru zināšanām un prasmēm, veidojot emuāra saturu blogspot.com.

Galvenās projekta aktivitātes ietilpa:

  1. Izstrādāt projektu.

  2. Veikt bibliotēku lietotāju aptauju un apkopot datus par bibliotēkas personīgo zīmolu un to popularizācijas svarīgumu, emuāra pieejamību un aktualitāti, vērtīgu un interesantu saturu lietotājiem pirms projekta realizācijas.

  3. Izstrādāt mācību materiālu -  emuāru izveide, instrukcijas darbam ar emuāru.

  4. Pilnveidot 3 pagastu bibliotēku speciālistu zināšanu un prasmju, veidojot emuāra saturu blogspot.com (praktikumi).

  5. Izstrādāt un izveidot 3 pagastu bibliotēku emuārus, veidot efektīvu refleksiju.

  6. Kvalitatīvi koordinēt un popularizēt 3 pagastu bibliotēku emuāru vietņu saturu ilgtermiņā.

  7. Publicēt un popularizēt projekta rezultātus.

Projekta īstenošanas rezultātā: 

1. Ir izveidoti 3 Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāri, līdz ar to  tagad visām Krāslavas novada bibliotēkām ir emuāri:

Grāveru pagasta bibliotēkas emuārs: https://graverupbiblioteka.blogspot.com/
Kastuļinas pagasta bibliotēkas emuārs: https://kastulinasbiblioteka.blogspot.com/
Šķeltovas pagasta bibliotēkas emuārs: https://skeltovaspbiblioteka.blogspot.com/ 
 
   2. Ir izveidoti 3 Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku Facebook konti:

Grāveru pagasta bibliotēkas Facebook konts: https://www.facebook.com/graverupagastabiblioteka
Kastuļinas pagasta bibliotēkas Facebook konts: https://www.facebook.com/kastulinaspagastabiblioteka/
Šķeltovas pagasta bibliotēkas Facebook konts: https://www.facebook.com/skeltovaspagastabiblioteka/ 

   3. Sniegtas zināšanas 3 Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku bibliotekāriem darbā ar emuāru un Facebook praktikumos.

Aicinām sekot Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāriem un sociālajiem kontiem Facebook!

Ilona Cabule,

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas

sistēmas administratore, idejas autore un projekta īstenotāja

pirmdiena, 2022. gada 28. novembris

Pateicība

 

Marijas Ekstas foto

Vjačeslavs Eksta viens no aktīvajiem bibliotēkas apmeklētājiem. Pateicoties Vjačeslavam grāmatu piegāde citu lasītāju mājās, palielinās lasītāju skaits un grāmatu izsniegums bibliotēkā. Liels tev paldies!

pirmdiena, 2022. gada 21. novembris

pirmdiena, 2022. gada 14. novembris

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa

 

No 14. līdz 20. novembrim jau 24.reizi Latvijā notiks Ziemeļvalstu literatūras nedēļa. Šogad Ziemeļvalstu literatūras nedēļas tēma “Daba Ziemeļvalstīs”. Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros aicinām iepazīt šo valstu autoru brīnišķīgās grāmatas.


otrdiena, 2022. gada 8. novembris

Individuālās konsultācijas bibliotēkā

 

Bibliotēkā notiek individuālās konsultācijas, lai sniegtu  zināšanas par informācijas meklēšanas iespējām internetā.

 

Novembrī Grāveru pagasta bibliotēka piedāvā

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums un temats 

01.11. – 30.11.

Jaunas grāmatas novembrī

03.11. - 30.11.

Literatūras izstāde

“Ja jums šeit nav jāgaida brīnumi, mums pašiem būs jādara brīnumi”

Zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnai – 115

Izstādē eksponētas bibliotēkas krājumā esošā rakstnieces daiļrade un biogrāfija

07.11. - 28.11.

Novadpētniecības izstāde “Apceļo savu dzimto novadu”

"Man ļoti patīk ceļot, bet tā vieta, kur tu dzīvo, vienalga ir tikai viena"

                             /A.Rancāne/

Izstāde piedāvā iepazīstot savu dzimto novadu, tās kultūrvēsturiskos pieminekļus un nozīmīgākās vietas

11.11. - 29.11.

Literatūras izstāde veltīta Latvijas dzimšanas dienai

„Tavas saknes Tavā zemē, Tavas pēdas tēva sētā”

                                    /V.Belševica/

Izstāde piedāvā iepazīties ar dažādu literatūru par Latviju

14.11. – 20.11.

Jau 24.reizi Latvijā notiks Ziemeļvalstu literatūras nedēļa. Šogad Ziemeļvalstu literatūras nedēļas tēma “Daba Ziemeļvalstīs”.

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros aicinām iepazīt šo valstu autoru brīnišķīgās grāmatas

16.11.

pl.13.00

 

 

Pasākums

 Tematiska dzejas pēcpusdiena veltīta Latvijas republikas proklamēšanas dienai 18. novemrim ,,Manai Latvijai”

Darba plāns jūnijā