Citi resursi

Bibliotēkas darba rādītāji (https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/kraslavas-novada-graveru-pagasta-biblioteka)

Krāslavas novada pašvaldības publiskie dokumenti (https://www.kraslava.lv/lv/normativie-akti

Filmas no portāla filmas.lv (https://www.filmas.lv/)

Periodika (http://www.periodika.lv/)

"3td E-GRĀMATU bibliotēka" (https://3td.lv/

Bezmaksas datubāzes:
Letonika (www.letonika.lv)
Lursoft laikrakstu bibliotēka (www.news.lv)

#Ēkultūra (https://www.km.gov.lv/lv/ekultura-digitalie-resursi-un-e-pakalpojumi)

Krāslavas novada bibliotēku emuāru saraksts:
Andrupenes pagasta bibliotēka (http://www.andrupenesbiblioteka.blogspot.com/)
Andzeļu pagasta bibliotēka (http://www.andzelubiblioteka.blogspot.com/)
Asūnes pagasta bibliotēka (http://www.asunesbiblioteka.blogspot.com/)
Aulejas pagasta bibliotēka (http://www.aulejasbiblioteka.blogspot.com/)
Bērziņu pagasta bibliotēka (http://www.berzinubiblioteka.blogspot.com/)
Dagdas bibliotēka (http://www.dagdasntb.blogspot.com/)
Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa (http://www.dagdasbernubiblioteka.blogspot.com/)
Ezernieku pagasta bibliotēka (http://www.ezerniekubiblioteka.blogspot.com/)
Grāveru pagasta bibliotēka (https://graverupbiblioteka.blogspot.com/)
Indras pagasta bibliotēka (http://www.indrasbiblioteka.blogspot.com/)
Izvaltas pagasta bibliotēka (http://www.izvaltasbiblioteka.blogspot.com/)
Kalniešu pagasta bibliotēka (http://www.kalniesubiblioteka.blogspot.com/)
Kaplavas pagasta bibliotēka (http://www.kaplavasbiblioteka.blogspot.com/)
Kastuļinas pagasta bibliotēka (http://kastulinasbiblioteka.blogspot.com/)
Kombuļu pagasta bibliotēka (http://www.kombulubiblioteka.blogspot.com/)
Konstantinovas pagasta bibliotēka (http://www.konstantinovasbiblioteka.blogspot.com/)
Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa (http://www.kraslavasbernubiblioteka.blogspot.com/)
KRĀSLAVAS NOVADA CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA (http://www.kraslavasbiblioteka.blogspot.com/)
Ķepovas pagasta bibliotēka (http://www.kepovasbiblioteka.blogspot.com/)
Piedrujas pagasta bibliotēka (http://www.piedrujasbiblioteka.blogspot.com/)
Robežnieku pagasta bibliotēka (http://www.robezniekubiblioteka.blogspot.com/)
Skaistas pagasta bibliotēka (http://www.skaistasbiblioteka.blogspot.com/)
Svariņu pagasta bibliotēka (http://www.svarinubiblioteka.blogspot.com/)
Šķaunes pagasta bibliotēka (http://www.skaunesbiblioteka.blogspot.com/)
Šķeltovas pagasta bibliotēka (http://skeltovaspbiblioteka.blogspot.com/)

Meistarklase