Datubāzes

Pakalpojumi -> Datubāzes

Grāveru pagasta bibliotēkas abonētās datubāzes:

Lursoft (http://www.lursoft.lv/)
Uzņēmumu datu bāzes – uzņēmumu reģistrs, maksātnespējas datu bāze, gada pārskati, zemesgrāmatas dati, CSDD datubāze, kadastrs. Pieejama no bibliotēkas.

Lursoft laikrakstu bibliotēka (http://news.lv/)
Latvijas periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojums internetā.  Piedāvā publikācijas vairāk kā no 100 dažādiem laikrakstiem. Iespēja meklēt rakstus gan no Latvijas centrālajām, gan reģionālajām avīzēm līdz pat 20 gadus senā arhīvā. Pieejama no bibliotēkas.

Letonika.lv (http://www.letonika.lv/)
Uzziņu un tulkošanas sistēma internetā. Enciklopēdijas, vārdnīcas, latviešu autoru darbi, informācija par literātiem, multivide. Sākot ar šo gadu datubāze bibliotēkas lietotājiem pieejama arī attālināti - no sava mājas datora. Par reģistrāciju interesēties bibliotēkā.

Bezmaksas datubāzes:

IMF eLibrary datubāze (https://www.elibrary.imf.org/)
IMF eLibrary datubāze aptver pilnīgu Starptautiskā Valūtas fonda (International Monetary Fund) publikāciju apkopojumu tādās nozarēs kā ekonomika, ekonometrija,  politika, starptautiskās attiecības, maksājumu bilances, kapitālu tirgi, enerģētika, pārvaldība, ārvalstu valūtas, ārvalstu investīcijas, globalizācija, starptautiskās organizācijas, starptautiskās likviditātes, starptautiskā tirdzniecība, darba tirgi, monetārā politika, monetārās savienības, nabadzības samazināšana un tās atbalsts, reālie valūtas kursi, tarifi, tirdzniecības līgumi u.c.
Tiešsaistes piekļuve pilna teksta publikācijām, kā arī SVF statistikas datubāzēm. SVF ir respektabla iestāde, kas sniedz būtisku informāciju par globālām ekonomikas norisēm. Datubāze piedāvā visjaunākos pētījumus un pārskatus.
Kultūras informācijas sistēmu centrs, sadarbojoties ar starptautisko bezpeļņas organizāciju EIFL  programmas "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" ietvaros piedāvā bibliotēkām bez maksas izmantot IMF eLibrary datubāzi.

Meistarklase